IPCC: próg bezpieczeństwa globalnego ogrzania to 1, 5 stopnia  Ze świata

Ostatni bezpieczny próg ogólnego ocieplenia. Alarmujący raport

Należy dążyć do zredukowania globalnego wzrostu temperatury do 1, 5 stopnia do odwiedzenia końca wieku - tego typu jest główny wniosek najnowszego raportu IPCC, który będzie naukową podstawą do negocjacji na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.

Raport IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) został opublikowany w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu naszego w Inczon w Korei Płd. Zespół autorski referatu liczył 91 naukowców z 40 krajów. Treść polega na sześciu tysiącach publikacji naukowych. Podczas konsultacji, naukowcy i rządy zgłosiły 42 tysiące uwag i korekt. Ostateczne brzmienie raportu przyjęto w drodze konsensusu.

Ostatni próg bezpieczeństwa

Główna konkluzja raportu jest taka, że wzrost średniej światowej temperatury o 1, 5 stopnia do końca wieku będzie miał znacznie poważniejsze skutki, niż wcześniej sądzono. Zatem tą właśnie wielkość należy traktować jako kolejny próg bezpieczeństwa, poza jakim zmiany klimatyczne mogą dziać się nieodwracalne. Wcześniej, m. in. w globalnym porozumieniu klimatycznym z Paryża, wskazywano 2 stopnie jako granicę bezpieczeństwa.

Krowy emitują więcej gazów cieplarnianych niż przemysł wydobywczy

Według naukowców różnica 0, 5 stopnia, choć zdaje się niewielka, ma duże przełożenie na zmiany środowiska. Np. szacuje się, iż przy ociepleniu o 2 stopnie pokrywa lodowa Arktyki będzie się całkowicie topić co najmniej raz na dekadę, a przy 1, 5 stopnia - już tylko raz na 100 lat. Różnica wzrostu pułapu mórz to natomiast 10 cm.

IPCC pokazuje, że ograniczenie ocieplenia o 1, 5 stopnia wydaje się być trudne, ale ciągle dopuszczalne, jeżeli już w bliskiej dekadzie emisje gazów cieplarnianych zaczną zdecydowanie spadać. Równolegle raport znajduje jeszcze silniejsze dowody na powiązanie działalności człowieka ze zmianami klimatu, w poniższym ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, katastrofami naturalnymi itd.

Jak podkreślają autorzy, porządna wiadomość jest taka, iż szereg działań, które mogą mieć ograniczyć zmiany klimatyczne jest już pod każdą szerokością geograficzną podjęta. Powinno się je jednak zintensyfikować jak i również przyspieszyć - czytamy.

IPCC wskazuje jednocześnie, hdy aby natomiast nie przekroczyć tego progu do 2030 r. globalna antropogeniczna emitowanie CO2 musiałaby spaść na temat około 45 proc. w porównaniu z 2010 r., osiągając około 2050 r. poziom "zero netto". Oznacza to, że wszelkie ewentualne emisje musiałyby zostać zrównoważone poprzez wychwytywanie CO2 spośród atmosfery.

W weryfikacji autorów w ciągu niedawnych kilku lat znacznie poprawiły się polityczne, gospodarcze, społeczne i techniczne możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i technologii magazynowania siły elektrycznej.

Energia z brakiem węgla

IPCC odnotowuje także spadek wykorzystania węgla we wszystkich obszarach jego użycia i ocenia, że w optymistycznym scenariuszu do 2050 r. wytwarzanie energii elektrycznej z tego źródła może praktycznie zaniknąć.

Rząd się przeliczył. Wyda 100 milionów większą ilość wiadomości na szczyt w Katowicach

Przywołane scenariusze przewidują, iż do 2030 r. nastanie redukcja wykorzystania węgla o minimum 60 procent przy porównaniu do 2010 r. W 2050 r. 70-85 proc. energii powinny zapewniać źródła odnawialne, a produkowanie energii z atomu doniośle nie spadnie w porównaniu do dziś.

Z kolei, jeżeli emisje są utrzymywać się na pułapie podobnym do obecnego, "budżet węglowy" czyli ilość CO2, która może trafić do atmosfery nie powodując ogrzania większego niż 1, 5 stopnia, zostanie wyczerpany przy ciągu kilkunastu lat. Natomiast jeżeli zacznie topić się wieczna zmarzlina, nastąpi to jeszcze szybciej. Dlatego większość scenariuszy raportu zakłada, hdy od połowy wieku pojawi się technologia wychwytu CO2 z atmosfery, by zrównoważyć emisje.

IPCC to organizacja międzyrządowa działająca w obszarze nauk o klimacie. Panel został stworzony w 1988 r. przez Program Ochrony Środowiska ONZ jak i również Światową Organizację Meteorologiczną. Kluczowym celem IPCC jest zaopatrywanie decydentom naukowo zweryfikowanych dowodów zmian klimatycznych i wskazywanie potencjalnych scenariuszy ograniczania rezultatów. IPCC w 2007 r. została uhonorowana - razem z byłym wiceprezydentem AMERYCE Alem Gore - W pomieszczeniu Nagrodą Nobla. W Naszym narodzie współpracę z IPCC koordynuje Ministerstwo Środowiska.

Gospodarka USA przyspiesza, ale dane nie wpływają na dolara