Czerwińska: okres spektakularnego spadku bezrobocia powoli się kończy

Temat: Praca

  • Nawet milion pracowników być może wyjechać z Polski. Czarny scenariusz
  • Czarny scenariusz na rzecz gospodarki. "Ukraińcy po prostu wybiorą Niemcy"
  • Raport: Polacy wolą pracę w cudzoziemskich firmach
  • Ponad 12 tysięcy dni niewykorzystanego urlopu. Samorządowcy wolą pieniądze
  • "Brakuje naszej firmie rąk do pracy jak i również pracodawcy narzekają". Nowe dane co do bezrobocia

Sytuacja w dziedzinie pracy jest unikatowa, ale okres spektakularnego spadku bezrobocia powoli się kończy - oceniła minister zasobów Teresa Czerwińska. Szefowa resortu finansów zauważa, że "tempo spadku stopy bezrobocia zdecydowanie wyhamowuje".

"Wyrównana sezonowo już szósty miesiąc wraz z rzędu utrzymuje się w historycznie niskim poziomie, odrobinę przekraczającym 6 proc. Z kolei spadek wyrównanej sezonowo liczby zarejestrowanych bezrobotnych (w ujęciu miesiąc do miesiąca), który obserwowany jest obecnie od połowy 2013 roku kalendarzowego od wiosny bieżącego wydaje się już łagodniejszy (średnio 0, 8 proc. wobec jednej, 6 proc. we wcześniejszych dwóch latach). Stopa bezrobocia (BAEL) już w ubiegłym roku obniżyła się niżej naturalnej stopy bezrobocia. Dane te potwierdzają, że sezon spektakularnego spadku bezrobocia wolno się kończy" - zaznaczyła minister.

Duże kłopoty firm z rekrutacją i utrzymaniem podwładnych

Stopa bezrobocia

Ministerstwo Rodziny, Robocie i Polityki Społecznej poinformowało w zeszłym tygodniu, hdy stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5, 9 proc. i w zależności od z czerwcem utrzymała się na tymże samym poziomie. W porównaniu spośród ubiegłym rokiem bezrobocie spadło o 1, 1 punktu proc.

Jak powstaje z szacunków ministerstwa, stopa bezrobocia się nie zmieniła, ale liczba bezrobotnych w lipcu spadła o sześć, 4 tys. osób po porównaniu ze stanem przy czerwcu i wyniosła 961, 5 tys. osób. Resort pracy podkreślił, że zacząwszy od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w lipcu przenigdy nie był tak niewielki.

Według danych resortu pracy liczba bezrobotnych po lipcu była o 178, 5 tys. osób mniejsza niż przed rokiem (spadek o 15, 7 proc. ). Z kolei cyfra wolnych miejsc pracy jak i również miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 129 tys.

Sytuacja w regionach

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 12 województwach, przy czym najbardziej w zachodniopomorskim - o 1, 8 proc. (0, 8 tys. osób), śląskim - o 1, 7 proc. (1, 4 tys. osób), kujawsko-pomorskim - o 1, 3 proc. (o 1, 0 tys. osób), mazowieckim - o 1, 3 proc. (o 1, 8 tys. osób).

Stopa bezrobocia spadła w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, natomiast w największym stopniu (o 0, 2 punktu proc. ) w kujawsko-pomorskim, a w pozostałych czterech o 0, 1 pkt. proc. Oznacza to, hdy we wszystkich województwach stopa bezrobocia jest na jednocyfrowym poziomie.

Ministerstwo Bliskich, Pracy i Polityki Społecznej podało, że najniższe bezrobocie - na poziomie trzy, 3 proc. - zauważano w woj. wielkopolskim, natomiast najwyższe - 9, 9 proc. - w warmińsko-mazurskim.

W 10 województwach bezrobocie w odniesieniu w celu poprzedniego miesiąca nie zmieniało się. Jedynie w woj. świętokrzyskim stopa bezrobocia wzrosła o 0, 1 pkt. proc.

Co zrobić przed wyjściem spośród pracy