Akta pracownicze online i krócej

Temat: Gospodarka

  • Podatki, taryfy, akcyza. Rząd ma projekt na dodatkowe miliardy
  • Polska gospodarka pod lupą amerykańskiej agencji. Jest decyzja
  • "Szansa dla polskich przedsiębiorców". Premier o obietnicy szefa chińskiego rządu
  • "Około 20 miliardów" na początek. Wicepremier: pieniądze są zabezpieczone
  • Miliardy na obietnice PiS-u jeszcze przy tym roku. Finansowanie "tajemnicą minister finansów"

10, a nie 50 latek - tyle przedsiębiorcy są musieli przechowywać akta pracownicze, zakłada projekt ustawy, który przyjął rząd. Dokumentację stanie się można też przechowywać po formie elektronicznej. Nowe zasady będą mogły zacząć obowiązywać od stycznia 2019 roku kalendarzowego.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie możemy przechowywać krócej i przy formie elektronicznej.

Jest stanowisko w sytuacji pracowników delegowanych. Polska się sprzeciwia

- To że obecnie pracodawcy muszą przechowywać akta pracownicze aż 50 lat i tylko w formie papierowej nie istnieje żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, generuje koszty. Może to okazać się nawet 130 mln zł rocznie. Po drugie, aktualne przepisy wcale nie umożliwiają ubezpieczonemu, że w czasie wystąpienia do ZUS spośród wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty – wyjaśnia wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Dwie kategorie

Przy czym aby w gra zabezpieczyć interesy pracowników, szansę skorzystania z nowego zadania została podzielona na dwóch przypadki.

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r.

Dokumentację zatrudnionych zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca stanie się przechowywał 50 lat. Jakkolwiek akta pracowników zatrudnionych po 1 stycznia będzie przechowywana 10 lat.

Pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. Po raportach znajdą się informacje potrzebne do ustalenia poziomie emerytury lub renty (m. in. wysokość przychodu). Wiadomości te ZUS zapisze w koncie ubezpieczonego. Dzięki nim pracownicy nie będą musieli udowadniać przed ZUS opowieści swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np. zaświadczenia o zatrudnieniu jak i również wynagrodzeniu.

Jest warunek

Pracownicy zatrudnieni od 1-wszą stycznia 1999 do 31 grudnia 2018 r. Chlebodawca będzie mógł również skrócić do 10 lat czas przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy pozostali zatrudnieni po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r.

Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania jeśli złoży w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje konieczne do wyliczenia emerytury bądź renty konkretnego pracownika. Odrzucić musi tego robić, lecz jeśli już się zdecyduje, będzie to także decyzja na przyszłość – niepodlegająca zmianie i dotycząca każdego pracowników. Jeżeli pracodawca nie zaakceptować przekaże raportów informacyjnych, stanie się zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą 50 lat.

Fuzja nie podoba się inwestorom. Akcje Pekao i Aliora poszły w wykop

W internecie

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej (teraz ma możliwość przechowywać tylko dokumenty papierowe). Jeśli się na wówczas zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli pracownik i pracodawca pozostaną dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dokument powstanie bez wymagania skanowania dokumentu papierowego.

- Przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej powinno stanowić tańsze. Na podstawie dostępnych danych założyliśmy, że obok rozproszonej organizacji ok. pięć stów pracowników, koszty mogą stanowić zmniejszone nawet o ok. 200 tys. zł rocznie – informuje wiceminister Haładyj.

Ta drobna poprawka dostosowuje prawo do rzeczywistości. Z danych Banku Świeckiego wynika, że w 2014 r. blisko 77, jedenastu proc. pracowników w Naszym narodzie otrzymywało wynagrodzenie na rachunki płatnicze. Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń jest coraz w wyższym stopniu powszechna. Obecnie domyślną odmianą jest wypłata wynagrodzenia przy gotówce. Żeby otrzymać płacę na konto pracownik powinien złożyć stosowne oświadczenie. Według wejściu w życie ustawy pracownik będzie musiał dostarczyć oświadczenie, jeśli chce otrzymać pensję w gotówce.

Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów wówczas 1 stycznia 2019 roku.