Ulga podatkowa premium: ubieganie się o kredyt i uzgadnianie przedpłat kredytu

Ulga podatkowa premium: ubieganie się o kredyt i uzgadnianie przedpłat kredytu
16 października 2020
Category: Ulgi Podatkowej

Więcej w ustawie o przystępnej cenie

 • Zaliczki na ulgę podatkową Premium
 • Złożenie federalnego zeznania podatkowego w celu uzyskania i uzgodnienia kredytu
 • Niezłożenie zeznania podatkowego może uniemożliwić przyszłe płatności zaliczkowe
 • Zgłaszanie zmian okoliczności
 • Jak płatności zaliczkowe wpływają na zwrot pieniędzy
 • Spłata nadwyżki zaliczki na poczet kredytu

Zaliczki na ulgę podatkową Premium

Kiedy rejestrujesz się w ubezpieczeniu i poprosisz o pomoc finansową, Marketplace oszacuje kwotę ulgi podatkowej od składki, którą będziesz mieć w roku ubezpieczenia. Aby dokonać tego oszacowania, Marketplace wykorzystuje podane przez Ciebie informacje, w tym informacje o:

 • Twój skład rodziny
 • Twój dochód gospodarstwa domowego
 • Czy te, które rejestrujesz, kwalifikują się do innych usług spoza Rynku

Na podstawie szacunków z Marketplace możesz zdecydować, czy całość, część lub żaden z szacowanych kredytów nie będzie spłacany z góry bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej w Twoim imieniu. Płatności te – zwane zaliczkami na poczet ulgi podatkowej na składki lub zaliczkami na poczet kredytu – obniżają kwotę, którą płacisz z własnej kieszeni za miesięczne składki.

Jeśli nie otrzymasz zaliczki na kredyt, będziesz odpowiedzialny za opłacenie pełnej miesięcznej składki.

Złożenie federalnego zeznania podatkowego w celu uzyskania i uzgodnienia kredytu

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny otrzymałeś zaliczki na ulgę podatkową na składki za pośrednictwem Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych, musisz wypełnić Formularz 8962, Ulga podatkowa na składki. Otrzymasz formularz 1095-A, Oświadczenie z rynku ubezpieczeń zdrowotnych, które zawiera informacje na temat Twojego ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystaj z informacji z formularza 1095-A, aby wypełnić formularz 8962, aby uzgodnić zaliczki na ulgę podatkową na podatek w zeznaniu podatkowym. Dokonanie zwrotu bez uzgodnienia zaliczki opóźni zwrot pieniędzy. W tym celu musisz złożyć zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie jesteś do tego zobowiązany.

Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać zaliczek na poczet zaliczek, możesz ubiegać się o pełną kwotę ulgi podatkowej składki, do której masz prawo przy składaniu zeznania podatkowego. Zwiększy to zwrot lub obniży kwotę należnego podatku.

Musisz złożyć, jeśli:

 • Ubiegasz się o ulgę podatkową od składek.
 • Zaliczka została wypłacona Twojemu ubezpieczycielowi zdrowotnemu za Ciebie lub kogoś innego z Twojej rodziny podatkowej. Dla celów ulgi podatkowej składki, twoją rodziną podatkową jest każda osoba fizyczna, o którą ubiegasz się w zeznaniu podatkowym – ty, twój współmałżonek, jeśli składasz wspólnie, i osoby na utrzymaniu.
 • Poinformowałeś Marketplace, że będziesz ubiegać się o zwolnienie z podatku dla osoby w zeznaniu podatkowym, która korzystała z płatności zaliczkowych na kredyt, jednak nikt nie ubiegał się o zwolnienie z tej osoby.

Aby uzyskać informacje o tym, jak wypełnić ten formularz, zobacz instrukcje dotyczące formularza 8962. Dodatkowe instrukcje dla podatników w szczególnych sytuacjach można znaleźć w publikacji 974.

Niezłożenie zeznania podatkowego może uniemożliwić przyszłe płatności zaliczkowe

Jeśli zaliczka zostanie wypłacona na Ciebie lub na osobę z Twojej rodziny podatkowej, a nie złożysz zeznania podatkowego, nie będziesz kwalifikować się do zaliczki na poczet kredytu w przyszłych latach. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za pełny koszt miesięcznych składek. Ponadto może być konieczne spłacenie części lub całości zaliczek na poczet zaliczek wypłaconych w imieniu Ciebie lub osoby z Twojej rodziny podatkowej.

Zaliczki na ulgę podatkową na podatek są weryfikowane jesienią przez Giełdę Ubezpieczeń Zdrowotnych na następny rok kalendarzowy w ramach corocznego procesu rejestracji.

Zgłaszanie zmian okoliczności

Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem Marketplace i korzystasz z zaliczek na ulgę podatkową na składki, ważne jest, aby zgłaszać pewne zdarzenia życiowe do Marketplace przez cały rok – zdarzenia te są znane jako zmiany okoliczności.

Jeśli dochód twojego gospodarstwa domowego wzrośnie lub wielkość twojego gospodarstwa domowego jest mniejsza niż podałeś na Rynku – na przykład, ponieważ syn lub córka, o których myślałeś, że będą na utrzymaniu, nie będą na twoim utrzymaniu przez rok ubezpieczenia – twoje zaliczki może być wyższa niż ulga podatkowa na składki, na którą masz prawo w ciągu roku. Jeśli zgłosisz zmianę, Marketplace może obniżyć kwotę zaliczki na poczet kredytu. Jeśli nie zgłosisz zmiany, a Twoje zaliczki na poczet zaliczki przewyższają przyznaną Ci ulgę podatkową na składki, musisz zmniejszyć zwrot lub zwiększyć kwotę podatku, który jesteś winien o całość lub część różnicy, składając wniosek federalne zeznanie podatkowe w przyszłym roku.

Jeśli dochody w gospodarstwie domowym spadną lub pozyskasz członka rodziny, możesz kwalifikować się do otrzymania większej zaliczki na poczet kredytu, niż jest obecnie wypłacana za Ciebie. Może to obniżyć wysokość miesięcznych składek. Ponadto zgłoszenie niższego dochodu gospodarstwa domowego lub nowego członka rodziny może ujawnić, że kwalifikujesz się do ubezpieczenia Medicaid lub CHIP, które jest mniej kosztowne niż plan Marketplace.

Zmiany okoliczności, które mogą wpłynąć na wysokość Twojego rzeczywistego odliczenia podatku od składek obejmują:

 • Zwiększa lub zmniejsza dochód gospodarstwa domowego. Zdarzenia, które mogą spowodować znaczny wzrost dochodów gospodarstwa domowego, obejmują:
  • Zryczałtowane wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa
  • Zryczałtowane podlegające opodatkowaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego lub innej umowy emerytalnej
  • Umorzenie lub anulowanie zadłużenia, na przykład anulowanie zadłużenia karty kredytowej
 • Małżeństwo lub rozwód
 • Narodziny lub adopcja dziecka
 • Inne zmiany wpływające na skład Twojej rodziny podatkowej, która obejmuje Ciebie, Twojego współmałżonka, jeśli rozliczasz się wspólnie, oraz osoby pozostające na Twoim utrzymaniu
 • Uzyskanie lub utrata uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego sponsorowanego przez rząd lub przez pracodawcę
 • Przeprowadzka pod inny adres

Aby uzyskać pełną listę zmian, które należy zgłosić, odwiedź witrynę HealthCare.gov.

Aby oszacować wpływ, jaki zmiany w Twojej sytuacji mogą mieć na kwotę ulgi podatkowej składki, o którą możesz się ubiegać – zobacz Estymator zmian ulgi podatkowej.

Jak płatności zaliczkowe wpływają na zwrot pieniędzy

Jeśli ulga podatkowa obliczona na Twoim zeznaniu jest większa niż zaliczki na poczet zaliczek wypłaconych w Twoim imieniu w ciągu roku, różnica zwiększy Twój zwrot lub obniży kwotę należnego podatku. Zostanie to zgłoszone w formularzu 1040, załącznik 3.

Jeśli zaliczki na poczet zaliczek przekraczają dozwoloną kwotę ulgi podatkowej, zwanej nadwyżką zaliczki, dodasz całość lub część nadwyżki zaliczki na poczet zobowiązania podatkowego, która zostanie wprowadzona na formularzu 1040 , Harmonogram 2 .. Spowoduje to albo mniejszy zwrot pieniędzy, albo większe należne saldo.

Spłata nadwyżki zaliczki na poczet kredytu

Kwota nadwyżki zaliczki na poczet zaliczki, która zwiększa Twoje zobowiązanie podatkowe, może być ograniczona, jeśli dochód Twojego gospodarstwa domowego jest niższy niż 400% obowiązującej federalnej granicy ubóstwa. Z drugiej strony, jeśli dochód twojego gospodarstwa domowego wynosi 400% lub więcej obowiązującej federalnej granicy ubóstwa, będziesz musiał spłacić wszystkie nadwyżki zaliczek na poczet kredytu.

Zobacz instrukcje dotyczące formularza 8962, Ulga podatkowa Premium, aby uzyskać informacje na temat ograniczeń spłaty.

Jeśli Twój status zgłoszenia to Żonaty składanie osobno, powyższe ograniczenie spłaty dotyczy obojga małżonków oddzielnie w oparciu o dochód gospodarstwa domowego zgłoszony przy każdym zeznaniu.

Marketplace wyśle ​​oświadczenie z rynku ubezpieczeń zdrowotnych, formularz 1095-A, do 31 stycznia roku następującego po roku ubezpieczenia. Ten formularz przedstawia wysokość składek na plany opieki zdrowotnej Twoje i Twojej rodziny. Formularz ten zawiera również inne informacje – takie jak zaliczki na poczet zaliczek dokonane w Twoim imieniu – które będą potrzebne do obliczenia ulgi podatkowej składki. Aby uzyskać więcej informacji na temat formularza 1095-A, zobacz Oświadczenia z rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

Jeśli otrzymasz również formularz 1095-B lub 1095-C, które nie są związane z Marketplace, zapoznaj się z naszymi pytaniami i odpowiedziami, aby uzyskać informacje na temat wpływu tych formularzy na Twoje zeznanie podatkowe.

Pamiętaj, aby rozważyć złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną, ponieważ korzystanie z oprogramowania do przygotowywania podatku to najlepszy sposób na złożenie pełnego i dokładnego zeznania podatkowego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy