Emigracja zarobkowa. Raport Work Service, listopad 2017

Młodzi ludzie to większość wśród potencjalnych emigrantów. Najpopularniejszy kierunek - Niemcy

Emigrację zarobkową rozważa obecnie 13, 8 proc. aktywnych lub potencjalnie aktywnych zawodowo osób w Polsce. Work Service zaprezentował naturalnie siódmą edycję raportu "Migracje Zarobkowe Polaków".

W porównaniu do poprzedniego doświadczenia, ten odsetek nie zmienił się. Natomiast rok nim wskaźnik pozywanych odpowiedzi wynosił 11, 9 proc. To może oznaczać, że sytuacja migracyjna powoli stabilizuje się.

Jak wskazują tej autorzy, aktualnie polski zbyt pracy w coraz większym stopniu mierzy się wraz z niedoborami kadrowymi. A te mają się przekładać w wzrost wynagrodzeń.

Największą grupą, która chce przeoczyć kraj wciąż są młodzi ludzie, w wieku od czasu 18 do 34 roku życia. Stanowią aż 58 proc. badanych.

Jak zwracają uwagę pisarze raportu, powoli osiągamy pułap emigracji, który coraz ciężęj będzie zmniejszać:

Wynika to z faktu, że pewna grupa ludzi, bez względu na okoliczności, myśli o naszym, żeby wyjechać z Lokalny. Powodem są wciąż parę razy wyższe zarobki dzięki Zachodzie. Dopóki ta rozbieżność znacząco się nie zminimalizuje to emigracji na tego rodzaju skalę nie uda się powstrzymać.

Zwraca także uwagę krótkookresowy czas deklarowanych wyjazdów – 34 proc. badanych mówi jedynie na temat emigracji maksymalnie na kwadrans roku.

Co interesujące podczas ostatnich trzech latek, z 49, 9 proc. do 68, 4 proc. wzrósł odsetek osób znacznie przeciwnych emigracji. Autorzy referatu zwracają uwagę, że w ma na to wpływ najniższy od 1991 r. poziom bezrobocia.

Kto chce najczęściej wyjechać spośród Polski?

W kontekście schematów emigracyjnych, widoczny jest rozbiór Polski. Emigrację najrzadziej rozważa się w zachodniej frakcji kraju – odsetek ludzi rozważających emigrację wynosi 8-9 proc. Najwięcej osób rozważa emigrację w Małopolsce jak i również woj. śląskim. W Polsce centralnej i wschodniej ów odsetek oscyluje wokół 19-21 proc.

W przeciągu ostatniego półrocza największy zmniejszenie skłonności do poszukiwania pracy za granicą odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Najbardziej podatni do wyjazdu są Ludzie z polski żyjący na wsi oraz w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Razem konstytuują oni 72 proc. badanych. O 7 pkt. proc. zmniejszył się odsetek ludzi, które chcą wyjechać z miast powyżej 500 milionów mieszkańców.

Najpopularniejsze wyzwania emigracji

Najpopularniejszym kierunkiem emigracji, który to wskazują Polacy są Republika federalna niemiec (32 proc. wskazań). Kraj ten zdetronizował Ogromną Brytanię (19 proc. ). Niewątpliwie widać tutaj wpływ Brexitu. Natomiast wyjazdom do Niemiec sprzyja bliskość geograficzna i dobre skomunikowanie.

Kolejne miejsca zajmują:

  • Norwegia (11 proc. )
  • Holandia (9 proc. )
  • Szwecja (5 proc. )
  • Hiszpania (3 proc. )
  • Włochy (2 proc. )
  • USA (2 proc. )
  • Czechy (2 proc. )
  • Islandia (2 proc. )

Work Service komentuje wątek kierunków emigracyjnych:

Wyraźnie też widać, że Polacy wolą pracować po krajach europejskich niż po tak odległych destynacjach jakim sposobem Stany Zjednoczone, Kanada bądź Nowa Zelandia.

Czy Polacy będą chcieli wrócić do kraju?

Work Service przyjrzał się także zagadnieniu czynników zachęcających do powrotów z zagranicy. Ponad 36 proc. ankietowanych jest spojrzenia, że dobra sytuacja w rynku pracy może skłaniać do decyzji o powrocie do kraju. Przeciwnego spojrzenia jest 56, 5 proc. badanych.

Work Serice komentuje te wyniki:

To pokazuje, że w najbliższym czasie nie musimy spodziewać się masowego powrotu naszych rodaków, ale na pewno widać w nich objawy optymizmu. Powroty z emigracji mogłyby stanowić ratunek na rzecz deficytów kadrowych na lokalnym rynku pracy, ale silną barierą do umasowienia tego zjawiska stanowi utrzymująca się przepaść płacowa, która ciągle bardziej skłania do wycieczki niż do masowych powrotów.

Dlaczego ludzie mają problemy wraz z rozpoznaniem twarzy?