Zasady i warunki

Ta strona internetowa i dostawcy na niej dostarczeni są przeznaczone dla użytkowników upoważnionych w wyniku dostawców, z których można korzystać wyłącznie poprzez złożenie zamówienia, które stanowi autoryzowaną umowę między Użytkownikiem a Firmą. Jeśli jesteś osobą w podeszłym wieku, zalecamy natychmiastowe opuszczenie witryny internetowej i nieskładanie żadnego zamówienia.

Złożenie zamówienia w sposób automatyczny oznacza, że ​​przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na związanie ugodą prawną składającą się z wydrukowanych tutaj Fraz dostawców.

Korzystanie z naszej Witryny lub składanie zamówienia bez przeczytania i zrozumienia naszych wyrażeń dostawców będzie prawdopodobnie w pełni alternatywą dla Ciebie, a Firma nie będzie obciążona żadnymi konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości klauzul tutaj wymienionych.

Prywatność

Szanujemy Twoją prywatność oraz wykorzystanie i ochronę Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby zapoznać się z istotnymi danymi i ujawnieniami dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Zasady anulowania

W dwóch następujących przypadkach Firma ma wszelkie prawa do anulowania zamówienia bez wysyłania powiadomienia do Klienta.

  • W przypadku, gdy kupujący celowo lub nieumyślnie naruszył którykolwiek lub wszystkie warunki umowy LUB
  • W przypadku, gdy Kupujący jest zamieszany w oszustwo lub jest odpowiedzialny za oszustwo.

Prawdopodobnie żadne odszkodowanie nie zostanie przyznane Klientowi w wyżej wymienionych warunkach.

W przypadku konieczności anulowania zamówienia Konsument proszony jest o dokonanie tego w ciągu godziny od złożenia zamówienia, ze względu na to, że jest to czas potrzebny zwykle na realizację zamówienia i nałożenie obowiązku na autora. Żądania anulowania złożone po wyżej wymienionym okresie będą podlegać potrąceniu opłaty za przetwarzanie zamówienia.

Poufność

Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie danych z 1998 r., w związku z czym wszelkie informacje dotyczące konsumenta i jego odpowiednich informacji konsumenckich mogą być przekazywane do trzeciego wydarzenia. Niemniej jednak informacje o kliencie są traktowane jako poufne i nie zostaną ujawnione żadnym osobom trzecim, innym niż [nasz producent / dostawca (-y) i], jeśli jest to prawnie wymagane do podjęcia działań wobec odpowiednich władz. Klienci mają dokładne prawo do zażądania wglądu i kopii wszelkich przechowywanych przez nas zapisów klientów, pod warunkiem, że otrzymamy odpowiednie powiadomienie o takiej prośbie. Kupujący są proszeni o zachowanie kopii wszelkiej literatury wydanej w związku z dostępnością naszych usług. W odpowiednim miejscu, przedstawimy Konsumentowi odpowiednie pisemne informacje, ulotki lub kopie akt w ramach uzgodnionej umowy, na korzyść obu wydarzeń. Nie będziemy promować, udostępniać ani dzierżawić Twoich prywatnych informacji na potrzeby innych uroczystości ani wykorzystywać Twojego adresu e-mail do przesyłania niechcianej poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę firmę będą wyłącznie w związku z dostarczaniem uzgodnionych firm i towarów.

Zasady dotyczące plagiatu

Ponieważ mamy grupę doświadczonych pisarzy akademickich i konsultantów ds. materiałów, prawdopodobieństwo, że nasz artykuł zawiera plagiat, jest niewielkie lub wcale. Jednak w celu zadowolenia naszych nabywców przeprowadzamy ostateczny zapis za pomocą niezawodnego narzędzia do sprawdzania plagiatu, takiego jak Turnitin, a raport dotyczący plagiatu można również wysłać wraz z artykułem.

Zasady zwrotów

Odpowiadamy za terminowe dostarczenie Produktu w odpowiedzi na potrzeby Konsumenta wskazane w Zamówieniu. W przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań Kupującego, Klient ma prawo do częściowego lub pełnego zwrotu kosztów zgodnie z naszą Polityką MoneyBackGuarantee.

Wykorzystanie witryny:

Poniższa lista wiedzy jest automatycznie pobierana i zapisywana na naszych serwerach internetowych w dowolnym momencie, gdy ktoś korzysta z naszej witryny internetowej:

  • adres IP
  • System operacyjny i wersja
  • przeglądarka internetowa i wersja
  • data i godzina dostępu
  • Lokalizacja (region, kraj, stan, miasto)
  • średni czas trwania odwiedzin
  • Średnie odwiedziny na stronach

Te dane są zbierane za pomocą plików cookie przeglądarki użytkownika, aby dowiedzieć się, jak witryna internetowa zachowuje się z Użytkownikami i aby zapewnić im płynne surfowanie po Internecie. Jeśli nie chcesz, abyśmy pobierała takie podstawowe dane, prosimy o wyłączenie plików cookie w przeglądarce b

Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków tak często, jak uzna to za stosowne, a dalsze korzystanie z pozycjonowania będzie oznaczać akceptację wszelkich zmian tych warunków. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, będziemy informować, że zmiany te zostały wprowadzone na naszej stronie głównej i na innych kluczowych stronach w naszej witrynie. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie korzystania z perspektyw naszej witryny ‟Dane umożliwiające identyfikację osoby, osoby, których dotyczy ta transformacja, prawdopodobnie otrzymają powiadomienie e-mailem lub pocztą tradycyjną. Wszelkie zmiany w naszym zakresie prywatności mogą być publikowane na naszej stronie 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. Dlatego zaleca się regularne powtarzanie tego twierdzenia

Niniejsze warunki i okoliczności stanowią część Umowy między Klientem a nami. Uzyskanie przez Ciebie dostępu do tej witryny internetowej i / lub przedsiębiorstwa dokonującego rezerwacji lub Ugody oznacza zrozumienie, zgodę i akceptację Wyłączenia odpowiedzialności Discover oraz wszystkich Warunków i sytuacji zawartych w niniejszym dokumencie. Twoje ustawowe prawa konsumenta pozostają nienaruszone.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy