Pisanie listu z prośbą o pożyczkę do pracodawcy [z próbką]

17 lutego 2021
Category: Imię I Nazwisko

Pożyczka zaliczona na poczet wynagrodzenia to niedrogi sposób na zdobycie pieniędzy na wypadek nagłej potrzeby. Pożyczkobiorca musi wysłać list z żądaniem pożyczki na wynagrodzenie, zawierający odpowiednie dane osobowe.

Pismo to określa ramy czasowe pożyczki i może wskazywać powód, dla którego jest ona wymagana, ponieważ może pomóc przekonać pożyczkodawcę, gdy rozważa wniosek.

Pracownik powinien zapytać dział kadr firmy, czy istnieją jakieś zasady dotyczące pożyczek na wynagrodzenia. Wszelkie wymagane formularze należy wypełnić i dołączyć do listu.

W niektórych przypadkach zaleca się, aby pracownicy korzystali z pożyczek na wynagrodzenie w ostateczności, po rozważeniu innych możliwości zaciągnięcia pożyczki. Pismo powinno również wskazywać, że żądanie jest zdarzeniem jednorazowym.

Kredytobiorca powinien zrozumieć

Pożyczkobiorca powinien rozumieć, że prośba o pożyczkę na wynagrodzenie może powiedzieć pracodawcy, że pracownik ma problemy finansowe. Może to spowodować, że pracodawca zażąda przeglądu finansowego finansów pracownika.

Jeśli jednak kwota nie jest duża, a powody podane są wraz z dokumentacją potwierdzającą powody, to pożyczka na wynagrodzenie czy zaliczka nie powinny stanowić problemu.

Pożyczki na wynagrodzenie są zwykle pobierane na niewielką kwotę, którą można łatwo spłacić, potrącając z pensji pożyczkobiorcy. Kwota spłaty nie powinna być na tyle wysoka, aby zagrozić zdolności pracownika do pokrycia miesięcznych kosztów utrzymania.

Poniżej znajduje się przykładowy list z prośbą o wypłatę wynagrodzenia skierowany do pracodawcy oraz przykładowy list wysłany do banku. Listy powinny być napisane w formalnym biznesowym stylu, a jeśli są jakieś formularze wymagane przez bank lub pracodawcę, należy je dołączyć do listu. Powinien być przesłany listem poleconym, a kopia zachowana przez nadawcę.

Przykładowy list z prośbą o pożyczkę do pracodawcy
Imię i nazwisko pracownika

Miasto, stan, kod pocztowy

adres pracownika
Nazwa pracodawcy

Adres pracodawcy

Miasto, stan, kod pocztowy

RE: Prośba o spłatę pożyczki z pensji

Szanowna Nazwa Pracodawcy:

To jest formalna prośba o spłatę pożyczki w wysokości 1500 dolarów z potrąceniem z mojej pensji co miesiąc. Chciałbym spłacić pożyczkę w ciągu 12 miesięcy. Potrzebuję pieniędzy na remont mojego domu.

Po awarii hydraulicznej dywan w moim salonie, jadalni i jednej sypialni został zniszczony nie do naprawienia. Szacunek od wykonawcy to 1500 dolarów za ułożenie nowej wykładziny w trzech pokojach.

Dywan zaczął pleśnić i jest uważany za niezdrowy, ponieważ zanieczyszcza powietrze. Wprowadziliśmy się z żoną do matki do czasu wymiany dywanu. W załączeniu kosztorys wykonawcy, wycena pleśni z powiatowego wydziału zdrowia oraz wymagane formularze pożyczki.

Pożyczka będzie spłacana w ratach, które co miesiąc będzie można potrącać z mojej pensji do momentu spłaty pożyczki wraz z odsetkami. Można się ze mną skontaktować pod numerem telefonu lub adresem e-mail, aby omówić warunki pożyczki.

Dziękuję za rozważenie mojej sytuacji awaryjnej.

Podpis pracownika

Wydrukowane nazwisko pracownika

Lista załączników

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy