Ile pieniędzy można przewieźć wyjąwszy zgłoszenia?  Pieniądze

Turyści ukrywają gotówkę w walizkach. Celnicy zebrali potężną kwotę

Przewóz przez granicę gotówki odpowiadającej 10 tysięcy euro lub więcej trzeba zgłosić - przypomina Izba Administracji Skarbowej w stolicy polski. Od początku wakacji ujawniono w bagażach przewóz prawie 1, 5 miliona €.

"W walizce, mieści się nieco ponad 400 tyś euro i takich ujawnień dokonujemy. Jednak za przewóz ponad 10 tysięcy euro w gotówce bez zgłoszenia naszym służbom grozi kara grzywny" – mówi cytowany w komunikacie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

Według niego mazowieckie służby celno-skarbowe na lotniskach skutecznie utrzymają dłużej próby przewożenia gotówki po bagażach podróżnych, od początku wakacji ujawniono przewóz nie zgłoszonej gotówki w bagażach na 1 mln 424 tys. 650 euro.

Co trzeba zgłosić?

Pieniądze nie trafiły na konto. Sprawdź, kiedy bank może zablokować transfer

Jeżeli przywozimy do Polski lub wywozimy gotówkę po kwocie równej lub przekraczającej 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie), to fakt ten powinno się zgłosić organom celnym bądź Straży Granicznej. W tymże celu należy wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz zgłoszenia środków pieniężnych, który powinien być opieczętowany oraz podpisany przez funkcjonariusza celno-skarbowego lub Straży Granicznej.

W deklaracji należy zgłosić: polskie i zagraniczne środki płatnicze (banknoty i monety) będące przy danym kraju prawnym środkiem płatniczym (również te wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie); papiery wartościowe takie jak: czeki, czeki podróżne, weksle i przekazy finansowe; złoto dewizowe i platynę dewizową. Chodzi o złoto i platynę w będzie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykaty, z wyjątkiem stosowanych po technice dentystycznej oraz artykułów ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzanych z ludzi kruszców.

W komunikacie poinformowano, że na żądanie funkcjonariuszy celno-skarbowych lub Straży Granicznej podróżny przekraczający granicę państwową musi przedstawić do kontroli przywożone środki płatnicze. "Organy te uprawnione będą także do przeprowadzenia inspekcji bagażu oraz kontroli własnej w celu sprawdzenia, lub obowiązek zgłoszenia został wykonany w odniesieniu do każdego środków płatniczych. Kontroli potrafią być poddani również podróżni, którzy nie deklarują przenoszenia środków płatniczych" - zaznaczono.

"Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Polski środków płatniczych lub podanie po deklaracji nieprawdziwych danych, zaś także jeśli nie przedstawienie ich do kontroli organom celnym lub organom Straży Granicznej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe" - dodano.

Europejskie rodziny wydadzą mniej na tegoroczne święta Ze świata