E-dowody już blisko. Projekt przy Sejmie

Dowody elektroniczne tuż-tuż. W Sejmie pierwsze przeglądanie projektu

E-dowody mogą być wydawane już od marca 2019 r. Już w tym tygodniu w Sejmie będzie pierwsze czytanie ustawy w tej sprawie. Wydaje się to krok milowy, ponieważ prac nad nowymi dokumentami nie udało się zakończyć poprzedniej ekipie rządzącej. E-dowód będzie miał możliwość zamieszczenia na nim podpisu elektronicznego.

Pierwsze dokumenty powinny być wydawane po marcu 2019 r. Oznacza to, że Polska nie zostanie musiała zwracać 150 mln dotacji, które wzięła od czasu Unii Europejskiej na realizację projektu. Cierpliwość Komisji Europejskiej skończyła się w 2016 r. po serii nieudanych przetargów. Postanowiła wówczas narzucić ultimatum, które kończy się w I kwartale 2019 r.

Już Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010 przewidywał projekt "pl. ID – polska ID karta”, którego najważniejszym celem było wdrożenie wielofunkcyjnego elektronicznego dokumentu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia obywateli w systemach teleinformatycznych administracji publicznej i służby zdrowia.

Nowe dowody - będą, jednak czy będą działać?

E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość. Wyposażony będzie on w tzw.  profil osobisty, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w różnego rodzaju e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Nowy dokument ma działać tym sposobem, że trzeba będzie przyłożyć go do odpowiedniego czytnika i wpisać kod PIN. W nowym dowodzie znajdą się również dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym, będzie on identycznie ważny, jak podpis własnoręczny. O zamieszczeniu w nim funkcji podpisu osobistego będzie można zdecydować samemu.

E-dowód posiada również zapewnić szybszą odprawę na lotniskach. Sama rotacja dowodów ma potrwać do 2029 r. Każdy właściciel dowodu osobistego będzie mógł zmienić go na dowód z warstwą elektroniczną przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Nie wszyscy gotowi na oryginalne dokumenty

W czasie konsultacji pokazało się, że nie wszystkie nowe instytucje są zrobione na przyjęcie nowych aktów. Swoje uwagi zgłosił Warsztat Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wskazywał, że potrzebuje ok. 12 miesięcy vacatio legis. Własne uwagi zgłosił również Alians Banków Polskich. Eksperci wskazali m. in. na konieczność wprowadzenia całodobowej możliwości wyłączenia funkcji elektronicznych w świeżych dowodach, a także modyfikację zawieszającą ważność całego dowodu, w przypadku zawieszenia funkcjonowania certyfikatów elektronicznych.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w ramach budżetu MSWiA w związku wraz ze wdrożeniem nowych dowodów wyniesie ponad pół miliarda zł (525, 961 mln zł).

Polska a zagranica

Okazuje się, że Polska wydaje się być jednym z niewielu państw europejskich, w którym nie wydano jeszcze dowodu osobistego wraz z warstwą elektroniczną. Dokument elektroniczny funkcjonuje już po Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Francji, Litwie, Niemczech, Szwecji, na Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten jest zazwyczaj wykorzystywany do identyfikacji jak i również uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu. Dla zestawienia w Hiszpanii dowód prywatny jest obowiązkowy dla obywateli powyżej 14. roku istnienia i jest wydawany tylko posiadaczowi. Dokument zawiera certyfikat do uwierzytelniania i certyfikat do podpisu, z których korzystanie jest możliwe wyłącznie przez osoby dorosłe. Po Luksemburgu dowód osobisty jest obowiązkowy od 15. r. życia.

Budżet na 2017 rok a mianowicie pierwsze czytanie w Sejmie