Dlaczego inwestorzy długoterminowi inwestują w private equity

17 lutego 2021
Category: Mogą Zostać

Najnowsze dane Invest Europe pokazują, że w zeszłym roku europejski fundusz private equity zebrał od inwestorów 74 miliardy euro. Przewodnicząca Invest Europe, Marta Jankovic z APG, analizuje przyczyny tego wzrostu apetytu na private equity i omawia kwestie, które muszą rozważyć inwestorzy.

Według Invest Europe w ubiegłym roku pozyskiwanie funduszy private equity w Europie wzrosło o prawie 40% do najwyższego poziomu odnotowanego od 2008 r., Według Invest Europe, co wskazuje na klasę aktywów, na którą jest duży popyt. Fundusze emerytalne stanowiły bezpośrednio ponad jedną trzecią zebranych pieniędzy, a następnie fundusze funduszy na poziomie 18% – są one często wykorzystywane przez mniejszych zarządzających funduszami emerytalnymi, którzy chcą mieć dostęp do private equity.

Dlaczego te długoterminowe grupy inwestorów przeznaczają więcej na private equity? Jako punkt wyjścia jest to jedno z niewielu źródeł doskonałych zwrotów. Brytyjskie fundusze private equity – z których wiele inwestuje na poziomie ogólnoeuropejskim – według BVCA osiągnęły roczny zwrot netto z opłat na poziomie 14,1% od ich powstania do 2016 r. To znacznie więcej niż 10,1% osiągnięte przez indeks FTSE All-Share.

Zarządzający funduszami emerytalnymi, którzy już inwestują w tę klasę aktywów, również mocno wierzą, że może ona w przyszłości przewyższyć akcje publiczne. Ponad trzy czwarte europejskich zarządzających funduszami emerytalnymi ankietowanych w raporcie Greenwich Associates z 2014 r. Na temat programów inwestycyjnych europejskich funduszy emerytalnych i przywołanych w najnowszym przewodniku Invest Europe po Private Equity i Venture Capital dla funduszy emerytalnych stwierdziło, że spodziewają się, że zyski z kapitału prywatnego przekroczą rynki publiczne o 3% lub więcej rocznie. Badanie wykazało, że 62% funduszy emerytalnych miało już program private equity, a kolejne 33% je tworzyło.

Kolejnym pozytywnym aspektem private equity jest długoterminowy charakter tej klasy aktywów, która sprawia, że ​​jest ona mniej zmienna niż inne inwestycje i pozwala mu nadal przynosić zwroty poprzez spadki na rynku. Co ważniejsze, ten długoterminowy horyzont sprawia, że ​​jest on bardzo atrakcyjny dla funduszy emerytalnych, zapewniając dobre dopasowanie do ich profili pasywów, co może rozciągnąć się na wiele dziesięcioleci w przyszłość.

Jednak sytuacja nie jest wyjątkowo pozytywna i istnieją pewne potencjalne obawy, które mogą wpłynąć na popyt na europejskie fundusze private equity w nadchodzących latach.

Po pierwsze, nowe wyzwania dla modelu private equity pojawiły się bezpośrednio w wyniku sukcesu tej klasy aktywów. Poziomy pozyskiwania funduszy rosły z roku na rok, stawiając branżę w sytuacji, w której ma obecnie rekordową ilość suchego proszku. Nie stanowi to problemu w przypadku wyjść, które naturalnie wypadają dobrze, gdy istnieje duża liczba transakcji pogoni za kapitałem. Jednak powoduje to więcej problemów dla lekarzy podczas próby nabycia przedsiębiorstw po atrakcyjnych cenach, co może wpłynąć na zwroty z obecnie poczynionych inwestycji. W związku z tym podmioty przejmujące akcje na niepublicznym rynku kapitałowym muszą unikać pokusy inwestowania pieniędzy w pracę za wszelką cenę i wykorzystywać swoją wiedzę na temat początków, aby znaleźć ukryte perełki i niedoszacowane spółki, w których ich umiejętności operacyjne mogą zostać wykorzystane do tworzenia wartości.

Na szczęście, inwestując i rozwijając firmy w okresach zawirowań gospodarczych, zarządzający funduszami private equity są biegli w identyfikowaniu sektorów lub regionów z potencjałem wzrostu oraz pomaganiu firmom w dostępie do nowych i rozwijających się rynków. Na przykład w zeszłym roku spółki portfelowe z siedzibą w Europie Południowej przyciągnęły więcej kapitału niż te z zazwyczaj dominującego regionu Wielkiej Brytanii i Irlandii, napędzane inwestycjami w Hiszpanii i we Włoszech.

Inną troską funduszy emerytalnych była przejrzystość. Rolą organizacji takich jak Invest Europe jest współpraca z 600 inwestorami i członkami zarządzającymi funduszami w celu zwiększenia koncentracji na tym obszarze. Podręcznik standardów zawodowych stowarzyszenia jest regularnie aktualizowany przez jego członków i zawiera zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie sprawozdawczości dla inwestorów, przejrzystości opłat i integracji ESG przez cały cykl życia funduszu.

Odpowiedzialne inwestycje wciąż rosną jako obszar zainteresowania private equity, a badania przeprowadzone przez PwC w 2015 roku pokazują, że 88% komandytariuszy uważa, że ​​odpowiedzialne inwestycje mają wartość dodaną, a 97% twierdzi, że znaczenie tego obszaru wzrośnie w ciągu kolejnych dwóch lat. Niedawno Invest Europe uruchomiła kwestionariusz analizy due diligence ESG jako praktyczne narzędzie pomagające lekarzom rodzinnym w przeglądaniu i monitorowaniu spółek portfelowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem branży. Można go również dostosować do wykorzystania przez PW przy ocenie ryzyka związanego z ESG i możliwości współinwestycji.

Chociaż poważne wyzwania związane z niepewnością gospodarczą mogą wpływać na inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, klasa aktywów jest wysoce elastyczna. We wszystkich warunkach rynkowych zarządzający funduszami w całej Europie mogą mieć możliwości inwestycyjne, od wydzielenia przedsiębiorstw po przedsiębiorstwa rodzinne poszukujące większej wiedzy w zakresie kapitału i zarządzania.

Jak w przypadku każdego rodzaju inwestycji, ważne jest, aby fundusze emerytalne były w pełni poinformowane o możliwych zaletach i wadach private equity. Jednak z uwagą i należytą starannością – oraz wykorzystując doświadczenie europejskich zarządzających funduszami private equity – można zbudować strategie inwestycyjne, które zapewnią doskonałe długoterminowe zyski skorygowane o ryzyko.

Marta Jankovic, przewodnicząca na lata 2017-2018, Invest Europe

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy