Czego właściciele szukają na czeku kredytowym?

17 lutego 2021

Powiązane artykuły

Sprawdzenie zdolności kredytowej może dać właścicielowi rozsądną wskazówkę, czego można oczekiwać od Ciebie jako najemcy. Szukają wcześniejszych eksmisji, obciążenia długiem i poważnych wpadek kredytowych, aby określić, czy jest prawdopodobne, że każdego miesiąca będziesz płacić czynsz na czas. Istnieją trzy różne biura informacji kredytowej, których właściciel może użyć do przeprowadzenia kontroli kredytowej – Equifax, Experian i TransUnion. Biura informacji kredytowej mogą przekazywać różne informacje, a właściciel może skorzystać z usług któregokolwiek lub wszystkich biur, aby uzyskać pojęcie o zdolności kredytowej i zarządzaniu finansami.

Dobre wskazanie nawyków płatniczych

O spójności świadczy to, co potencjalny najemca robi w kółko pod względem finansowym. Jeśli kontrola zdolności kredytowej wykaże, że pożyczkobiorca ma terminowe płatności na kilku kontach przez kilka lat, jest konsekwentny. Stabilność można określić wieloma czynnikami. Liczba lat w pracy, liczba otwartych kont i historia płatności przyczyniają się do stabilności. Potencjalny najemca, który poradzi sobie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi i pracuje dla tego samego pracodawcy długoterminowo, jest osobą stabilną finansowo. Właściciele sprawdzają raporty kredytowe, aby przewidzieć zachowanie osoby, która będzie wynajmować nieruchomość.

Historia wynajmu ujawnia wszystko

Właściciele mogą przeprowadzać testy kredytowe, aby dowiedzieć się więcej o wcześniejszych czynszach potencjalnego najemcy. Historia wynajmu najemcy służy do określenia zachowania najemcy w przyszłych sytuacjach najmu. Każdy właściciel, który zgłosi historię płatności najemcy do biura informacji kredytowej, pojawi się na czeku kredytowym. Właściciele mogą sprawdzić raport kredytowy, aby sprawdzić, czy poprzedniemu właścicielowi nie przysługują jakiekolwiek pieniądze. Wynajmujący może wykorzystać dane historii najmu, aby zobaczyć, gdzie mieszkał najemca, i zasięgnąć informacji dotyczących tych umów najmu.

Zadłużenie określa zdolność do spłaty

Długi najemcy mają wpływ na to, czy najemca może sobie pozwolić na określony czynsz. Powinieneś być w stanie płacić jej czynsz wraz ze wszystkimi innymi zobowiązaniami finansowymi każdego miesiąca. Właściciel mieszkania sprawdza zdolność kredytową, aby dowiedzieć się, ile masz długów, ponieważ nadmierne zadłużenie utrudnia miesięczne płacenie czynszu. Ogólnie rzecz biorąc, właściciel nie chce, abyś wydawał więcej niż 50 procent swojego dochodu brutto na czynsz i rachunki, ale może być elastyczny w obszarach o wysokich kosztach, takich jak San Francisco, gdzie czynsze mogą łatwo wypchnąć najemców poza ten próg.

Konta opłacone na czas

Raporty kredytowe zawierają zarówno otwarte, jak i zamknięte konta. Otwarte konta to zwykle kredyt odnawialny – w przypadku którego co miesiąc należy zapłacić, aż do spłaty całego salda, jak w przypadku karty kredytowej. Zamknięte rachunki mogą być opłacone w całości lub z saldem nadal należnym wierzycielowi. Czeki kredytowe zawierające „zadowolone konta to zamknięte konta, które zostały w pełni opłacone. Właściciele zwracają uwagę na fakt, że potencjalny najemca ma więcej kont opłaconych na czas niż kont, które nie były.

Stan upadłości

Właściciele sprawdzają raporty kredytowe, aby zobaczyć, czy są jakieś bankructwa. Upadłości pozostają w raportach kredytowych przez okres do 10 lat. Rejestr upadłości umożliwia właścicielowi wglądu do wszystkich kont i firm objętych upadłością potencjalnego najemcy. Potencjalny najemca z ogłoszoną upadłością jest zwykle większym ryzykiem niż ten, którego bankructwo jest w toku. W przypadku ogłoszenia upadłości możliwe jest zwolnienie najemcy ze wszystkich bieżących zobowiązań finansowych – w tym wszelkich pozostałych opłat czynszowych należnych wynajmującemu. Z tego powodu wynajmujący sprawdzają raporty kredytowe, aby upewnić się, że nie ma żadnych toczących się działań upadłościowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy