10 najlepszych rachunków oszczędnościowych NRE dla NRI

17 lutego 2021
Category: Karta Kredytowa

Indianie niebędący rezydentami (NRI), którzy chcą mieć konto oszczędnościowe lub stałe konto depozytowe w Indiach, nie mogą otworzyć zwykłego konta, tak jak mieszkańcy Indii. Jeśli otworzyłeś konto, gdy byłeś mieszkańcem Indii, przed wyjazdem za granicę, musisz przekształcić go w konto NRO.

W zależności od potrzeb możesz wybierać między kontem NRO a NRE. PIB jest nielegalne i może pociągać za sobą ogromne kary.

Co to jest konto NRE?

Konto NRE to konto prowadzone przez nierezydenta Indii, na którym płatności są uznawane tylko spoza Indii w formie weksli lub RTGS. Wypłaty można jednak dokonywać poza Indiami lub w Indiach. Różnica między ogólnym kontem S / B a zewnętrznym kontem nierezydenta NRE polega na tym, że konto jest prowadzone przez nierezydenta, w przeciwieństwie do publicznych kont oszczędnościowych, które są zarządzane przez rezydentów Indii, płatności wewnętrzne mogą być dokonywane tylko spoza Indii.

Bank Rezerw Indii kilka lat temu podniósł pułap stóp procentowych na NRE FD, które były powiązane z LIBOR (London Interbank Offer Rate). Jedyną dobrą rzeczą na koncie oszczędnościowym NRE jest to, że dochód z odsetek jest wolny od podatku w rękach inwestorów. Dotyczy to rachunku oszczędnościowego NRE, a także lokat stałych NRE.

Zalety kont NRE

Zaletą posiadania rachunków NRE jest dochód uzyskany, ponieważ odsetki są zwolnione z podatku (brak potrąceń z podatku potrącanego u źródła, jak w przypadku zwykłego konta oszczędnościowego, które kwalifikuje się do potrącenia podatku u źródła, jeśli dochód z odsetek w roku obrotowym przekracza 10.000 rupii ze wszystkich kont oszczędnościowych w banku). Fundusze podlegają zwrotowi i mogą zostać wysłane do dowolnego kraju poza Indiami.

Z tego rachunku można przelać środki na rachunek NRO. Wskazane jest jednak, aby tego nie robić, biorąc pod uwagę fakt, że na rachunkach KOR istnieje TDS od oprocentowania.

Różnica między kontem NRO i NRE

PIB mogą otwierać dwa rodzaje rachunków: rachunek NRO (zwykły nierezydent) i rachunek NRE (rupia nierezydenta). Konta NRO są zwykle używane do dokonywania płatności lokalnie, a środki mogą być przekazywane z Indii (w rupiach) lub za granicą. NRI wyjeżdżający za granicę mogą zamienić swoje zwykłe konto krajowe na konto NRO. Z drugiej strony rachunek NRE jest prowadzony poprzez przekazy pieniężne w walucie obcej.

Inną ważną różnicą jest to, że NRE ma korzyści podatkowe. Podatek nie jest potrącany z naliczonych odsetek ani kwoty głównej z rachunków oszczędnościowych lub stałych lokat NRE. W przypadku rachunku NRO istnieje TDS, który jest potrącany z dochodu odsetkowego.

Jeśli masz wynajęty dom w Indiach, NRO jest potrzebne, ponieważ nie możesz wpłacić rupii indyjskich na konto NRE. Jeśli często wykonujesz przelewy z Indii za granicę, NRE jest lepszą opcją, ponieważ NRO ma limit liczby przelewów, które możesz wykonać za granicą.

O czym należy pamiętać przy wyborze najlepszego konta NRE

Szukaj wielu rzeczy. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę podczas otwierania najlepszego konta oszczędnościowego NRE, jest to, czy możesz skorzystać z usługi w kraju swojego zamieszkania. Sprawdź również stopy procentowe, ponieważ są one ważne, jeśli masz duże sumy pieniędzy. Podkreśliliśmy kilka najlepszych rachunków oszczędnościowych NRE. Powinieneś jednak wiedzieć, że mogą się one zmieniać w czasie, zwłaszcza zainteresowanie i inne udogodnienia oferowane przez te banki. W każdym razie idą tutaj.

Konto Axis Bank NRE

Axis Bank jest jednym z największych prywatnych banków w sektorze bankowym. Konto Oszczędnościowe NRE Axis Bank umożliwia upoważnienie mieszkańca Indii do przeprowadzania transakcji bankowych w imieniu NRI, w przypadku jego nieobecności. Zestaw powitalny do konta NRE jest dostarczany z książeczką czekową i kartą debetową Domestic-Titanium. Karta debetowa odpowiada wymaganiom Indian niemieszkalnych i jest wyposażona w określone rybitwy i warunki. Bank dodatkowo oferuje 2 lakh darmowe przypadkowe pokrycie na swojej karcie debetowej. NRI powinny utrzymywać miesięczne średnie saldo (MAB) 10000 Rs / – we wszystkich oddziałach w Indiach. Klienci mogą zarabiać 4 procent rocznie odsetek od salda konta oszczędnościowego wynoszącego 50 lakh i więcej, 3,5% odsetek od salda konta oszczędnościowego poniżej 50 lakhów rupii codziennie i są one wypłacane kwartalnie.Dostęp do konta NRE można uzyskać za pośrednictwem bezpiecznej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca na świecie, co umożliwia łatwe transakcje.

Rachunki RBL PIB

RBL lub Ratnakar Bank, jak go formalnie nazywano, oferuje oprocentowanie aż 6,5 procent (stan na październik 2017) na swoim koncie oszczędnościowym NRI. To jeden z najważniejszych powodów, dla których polecamy RBL.

Bilans dzienny Stopa procentowa (%) 5.506.006,50Lokaty stałe NRE i NRO w banku również oprocentowane są atrakcyjnie. Oto najwyższe oprocentowanie dla depozytów do Rs 3 crore na rachunkach NRE i NR0 z dnia 25 października 2018:

Do 1 lakh Rs Powyżej 1 lakh Rs do Rs 10 lakh Powyżej 10 lakh rupii do 5 crore rupii
Kropka Stopy procentowe (%) Efektywne stawki roczne (%) Efektywne stawki roczne (%) dla seniorów 8.008.248,778.058.308.837.607.828.357.607.828.35Oszczędności Deutsche Bank Value Plus

Konto oszczędnościowe Deutsche Bank Value Plus NRE zawiera:

12 miesięcy do mniej niż 24 miesięcy 24 miesiące do mniej niż 36 miesięcy 36 miesięcy do mniej niż 60 miesięcy 60 miesięcy do mniej niż 120 miesięcy