10 najlepiej płatnych miejsc pracy dla specjalizacji finansowych

10 najlepiej płatnych miejsc pracy dla specjalizacji finansowych
16 marca 2021
Category: Konto Bankowe

Jeśli kochasz matematykę i ekscytuje Cię sposób, w jaki wpływa ona na świat biznesu, prawdopodobnie podczas studiów studiowałeś finanse. Finanse to doskonały wybór studiów, który oferuje wymagającą pracę w różnych branżach. Chociaż wiesz, że wiele karier związanych z finansami wiąże się z hojnymi pensjami, dobrze jest zastanowić się nad niektórymi z najlepiej płatnych karier na kierunkach finansowych, zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje dotyczące zatrudnienia jako świeżo upieczony absolwent finansów.

# 1 menedżerowie finansowi (mediana rocznego wynagrodzenia – 127 990 USD)

Menedżer finansowy przede wszystkim stosuje strategie zarządzania środkami pieniężnymi i kieruje inwestycjami firmy, aby osiągnąć strategiczne i ekonomiczne cele organizacji. Jako kierownik finansowy będziesz regularnie kierować przygotowywaniem raportów finansowych zgodnie ze standardami firmy i branży. Wykorzystasz także swoje umiejętności badawcze i analityczne, aby znaleźć przyszłe możliwości rozwoju. Idealnymi rezultatami Twojej pracy powinny być zoptymalizowane zasoby firmy i solidne wyniki finansowe.

Menedżerowie finansowi muszą wiedzieć, jak przygotowywać budżety, rozumieć sprawozdania finansowe i analizować odchylenia budżetowe. Menedżerowie finansowi potrzebują doskonałych umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej, ponieważ regularnie przedstawiają i bronią inicjatyw związanych z inwestycjami kapitałowymi członkom zarządu, kierownictwu i współpracownikom firmy. Wszystkie branże potrzebują menedżerów finansowych.

Rola menedżera finansowego nie jest dla nowicjusza. Większość organizacji chce, aby absolwenci kierunków finansowych mieli co najmniej pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie finansów, zanim wezmą ich pod uwagę na stanowisko kierownika finansowego. Ta kariera jest idealna dla finansistów, którzy zdecydowali się wrócić do szkoły, aby zdobyć dyplom z finansów po kilku latach pracy na mniejszych stanowiskach finansowych. Ponieważ menedżerowie finansowi nadzorują liczby i ludzi, większość menedżerów ds. Rekrutacji woli widzieć kandydatów, którzy ukończyli studia z zakresu finansów, które obejmowały szkolenia z przywództwa w ramach ich programów nauczania.

Średnie roczne wynagrodzenie dzisiejszych menedżerów finansowych jest dobrze zarobione i współmierne do wysokiego poziomu stresu w pracy. Jeśli masz nadzieję znaleźć pracę, która ma wiele opcji pracy zdalnej, zechcesz pominąć rolę menedżera finansowego. Jednak absolwenci finansów, którzy mają ambicje C-suite, wykorzystają tę rolę do przygotowania się na stanowiska dyrektora finansowego.

2. miejsce w ekonomii (mediana rocznego wynagrodzenia – 104.340 $)

Ekonomiści oceniają kwestie ekonomiczne związane z produkcją i dystrybucją surowców, towarów i usług. Prezentują swoje odkrycia agencjom rządowym, korporacjom i akademickim organizacjom badawczym. Ich praca pomaga grupom publicznym i prywatnym w prognozowaniu ważnych aspektów ich działalności, takich jak dostępność miejsc pracy w określonych sektorach, niedobór siły roboczej i niedobór zasobów naturalnych. Aby pracować jako odnoszący sukcesy ekonomista, musisz mieć następujące umiejętności:

– Analiza jakościowa i ilościowa

Zobacz przykład tego, jak ekonomiści wpływają na społeczeństwo. Ekonomiści zebrali dane o studentach, którzy lata temu zapisali się na kierunki ścisłe, techniczne, inżynierskie i matematyczne (STEM). Odkrycia wskazały, że w przyszłości wystąpią niedobory krajowych talentów STEM. W rezultacie wydziały edukacji w całym kraju zainwestowały dużo w programy wczesnej edukacji STEM i współpracowały z przemysłem, aby stworzyć rzeczywiste możliwości uczenia się, aby przygotować dzieci w wieku szkolnym do rygorystycznych programów nauczania przedmiotów ścisłych w college’u. Inne agencje rządowe wykorzystały te ustalenia, aby uzasadnić przeforsowanie łagodniejszych wymogów wizowych dla imigrantów pracujących w dziedzinach związanych z STEM.

Ekonomiści mają wspaniałe perspektywy kariery w wielu branżach, takich jak opieka zdrowotna, budownictwo, edukacja i energetyka. Większość pracodawców zezwala głównym firmom finansowym na konkurowanie z kierunkami ekonomicznymi o stanowiska ekonomisty na poziomie podstawowym. Rząd jest jednym z największych pracodawców dla młodszych ekonomistów. Aby uzyskać dostęp do stanowisk ekonomisty wyższego szczebla, będziesz potrzebować zaawansowanego dyplomu w dziedzinie związanej z finansami. Doświadczeni ekonomiści mają więcej możliwości pracy zdalnej i znajdują pracę w korporacjach, ośrodkach analitycznych non-profit i uniwersytetach badawczych.

# 3 Menedżer ds. Ryzyka finansowego (mediana rocznego wynagrodzenia – 99 949 USD)

Współczesny rynek jest pełen możliwości, ale złe decyzje inwestycyjne mogą doprowadzić do katastrofy finansowej. Dotyczy to zwłaszcza start-upów i małych firm. Operatorzy biznesowi korzystają z usług zarządzających ryzykiem finansowym, aby znaleźć i uniknąć pułapek fiskalnych, które zakłócają zyski i wzrost. Znajdziesz stanowiska kierownika ds. Ryzyka finansowego w sektorach bankowości i usług finansowych. Niektóre firmy są wystarczająco duże, aby zatrudniać menedżerów ds. Ryzyka finansowego jako wewnętrznych ekspertów, którzy wspierają menedżerów finansowych przedsiębiorstw.

Zarządzający ryzykiem finansowym wykrywają ryzyka fiskalne w operacjach korporacyjnych i analizują zagrożenia pojawiające się na rynku. Zagrożenia te obejmują przełomowe technologie i innowacyjne produkty konkurencji, które pojawiają się na rynku. Jako menedżer ds. Ryzyka finansowego będziesz świadomy nowych przepisów, które mogą wpłynąć na pozycję rynkową Twojej firmy. Jednak znalezienie ryzyka nie wystarczy dla menedżerów ryzyka finansowego. Ci specjaliści biznesowi przedstawiają również liderom wyższego szczebla najlepsze sposoby ograniczania lub eliminowania zidentyfikowanych ryzyk finansowych na podstawie analizy dokumentacji finansowej firmy i danych z badań rynkowych.

Rozwiązywanie problemów, komunikacja i analiza ilościowa to umiejętności, których menedżerowie ryzyka finansowego potrzebują do wykonywania swojej pracy. Jeśli dostaniesz stanowisko kierownika ds. Ryzyka finansowego, zaznajomisz się z najnowszymi narzędziami do wyceny i zastosujesz modele statystyczne, które studiowałeś na studiach z zakresu finansów. Możesz znaleźć pracę w zarządzaniu ryzykiem finansowym w wielu branżach, takich jak usługi finansowe, produkcja i handel detaliczny. W zależności od wykonywanej pracy możesz spędzić większość dnia na ocenie raportów statystycznych przy swoim biurku lub Twoja firma może wysyłać Cię na częste podróże po całym kraju, aby pomóc członkom zespołu finansowego i decydentom w innych biurach. Wielu specjalistów finansowych podejmuje pracę jako menedżerowie ds. Ryzyka, aby zdobyć potrzebne doświadczenie, aby później zostać menedżerami finansowymi.

# 4 Osobisty doradca finansowy (mediana rocznego wynagrodzenia – 88.890 USD)

Warunki ekonomiczne szybko się zmieniają i wiele osób czuje się przytłoczonych planowaniem przyszłego bezpieczeństwa finansowego. Osobistych doradców finansowych pomagają zmniejszyć niepokój, oferując porady inwestycyjne osobom, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową, a także tym, którzy są gotowi na emeryturę. Ci specjaliści finansowi zajmują zaufane stanowiska, a ich najwyższym priorytetem zawodowym jest dobro klientów. Jako osobisty doradca finansowy musisz spełniać wymagania licencyjne Urzędu Regulacji Przemysłu Finansowego Stanów Zjednoczonych, aby móc pracować z klientami.

Po konsultacji z klientami na temat ich aktualnej sytuacji i długoterminowych celów, osobiści doradcy finansowi pomagają klientom w tworzeniu planów, które pozwolą im na rozwój finansowy. Często wiąże się to z tworzeniem portfeli obejmujących mieszankę akcji, obligacji, produktów ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych. W zależności od posiadanej licencji będziesz kupować i sprzedawać produkty inwestycyjne do portfeli klientów. Będziesz także dokonywać okresowych przeglądów portfeli klientów, aby upewnić się, że wybrane produkty inwestycyjne są nadal aktualne. Chociaż większość osobistych doradców finansowych ma stopnie naukowe, niektórzy posiadają kwalifikacje księgowe i prawnicze.

Świetne wynagrodzenie i możliwość pomocy ludziom w przejęciu kontroli nad ich przyszłością finansową to nie jedyne atrakcje w dziedzinie kariery osobistego doradcy finansowego. Według Bureau of Labor Statistics oczekuje się, że ta kariera będzie rosła w szybszym tempie niż inne prace, które śledzi agencja. Jako osobisty doradca finansowy możesz pracować dla firm świadczących usługi finansowe lub jako konsultant samozatrudniony. Ponieważ finanso wielu klientów pracuje w ciągu dnia, Twój harmonogram musi być na tyle elastyczny, aby uwzględniał pracę nocną i weekendową.

# 5 Analityk finansowy (mediana rocznego wynagrodzenia – 85 660 USD)

Podczas gdy prywatni analitycy finansowi pomagają społeczeństwu w podejmowaniu rozsądnych decyzji inwestycyjnych, analitycy finansowi udzielają porad inwestycyjnych korporacjom, instytucjom finansowym i agencjom rządowym. Kiedy widzisz, jak odnosząca sukcesy firma wchodzi na giełdę lub słyszysz ogłoszenie o nowej ekspansji, musisz wiedzieć, że te duże wygrane nie były przypadkowe. W większości przypadków potrzeba czegoś więcej niż doskonałego produktu i umiejętności marketingowych, aby wypracować silną pozycję na konkurencyjnym rynku. Analitycy finansowi zapewniają organizacjom przewagę, oferując prognozy oparte na danych finansowych firmy i branży.

Jako analityk finansowy będziesz współpracować z kierownictwem wyższego szczebla przy tworzeniu zasad optymalizujących budżety firmy. Nie spoczniesz na laurach. Mając dane historyczne, przeprowadzisz oceny wariancji, aby upewnić się, że wydatki Twojej firmy prowadzą do osiągnięcia jej celów strategicznych i finansowych. Po ocenie zestawów danych finansowych odkryjesz trendy, które wspierają decyzje dotyczące ekspansji na nowe rynki lub rozwoju produktów. Jako analityk finansowy będziesz potrzebować następujących umiejętności:

– Komunikacja i prezentacja werbalna

– Aplikacja komputerowa i baza danych

Jako analityk finansowy rozwiniesz silne umiejętności interpersonalne, pracując z kolegami i kierownictwem na wszystkich poziomach, aby przedstawić wyniki analityczne. Możesz oczekiwać pracy w zespołach lub niezależnie w celu zbierania danych Business Intelligence, tworzenia modeli finansowych w arkuszach kalkulacyjnych i generowania raportów. Chociaż twój dyplom z finansów jest świetną wizytówką do pracy w tej dziedzinie kariery, rozważ zdobycie referencji, takich jak Certyfikowany analityk modelowania finansowego i wyceny, aby udowodnić swoje zaangażowanie w rozwój zawodowy i wyprzedzić konkurencję.

# 6 Bankier inwestycyjny (mediana rocznego wynagrodzenia – 85 000 USD)

Bankier inwestycyjny współpracuje z korporacjami i agencjami rządowymi, aby pozyskiwać pieniądze na rynkach kapitałowych; pełni również rolę doradcy przy inicjatywach fuzji i przejęć. Na przykład firma dostrzega możliwość rozwoju poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego. Nie ma płynnych aktywów, aby opłacić inicjatywę z góry, albo zdecydowali się nie wysysać swoich rezerw gotówkowych, aby podjąć ten wysiłek. Firma taka jak ta mogłaby zdecydować się na emisję obligacji lub akcji, aby uzyskać duże kwoty pieniędzy na swój projekt. Agencje rządowe często sprzedają obligacje, aby zebrać fundusze na kosztowne projekty budowlane, takie jak nowe drogi, mosty i budynki komunalne. Liderzy tych korporacji i organizacji publicznych polegają na bankierach inwestycyjnych, którzy zarządzają akcjami i obligacjami według Stanów ZjednoczonychRegulamin Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Praca w bankowości inwestycyjnej jest niezwykle trudna. Aby odnieść sukces jako bankier inwestycyjny, potrzebujesz tych umiejętności:

– Modelowanie i analiza finansowa

– Prezentacja i komunikacja

Jako bankier inwestycyjny będziesz wyceniać akcje i obligacje za pomocą modeli wyceny. Jeśli zbyt wysoko wycenisz produkty inwestycyjne, nie uzyskasz na nie popytu, jakiego oczekuje Twój klient. Kiedy wyceniasz produkty zbyt nisko, tracisz pieniądze dla swoich klientów. Twoje wyniki bezpośrednio wpływają na Twoje ogólne wynagrodzenie w postaci premii. Podczas gdy roczne wynagrodzenie podstawowe bankierów inwestycyjnych na poziomie podstawowym zaczyna się od 85 000 USD, niektórzy młodsi analitycy osiągają w czołowych firmach pensje podstawowe w wysokości 100 000 USD rocznie. Premie za wyniki pozwalają im prawie podwoić swoje pensje. Możesz spodziewać się, że odłożysz swoje życie towarzyskie na kilka lat i trzymasz się szkolenia z etyki. Nierzadko zdarza się, że nowi bankierzy inwestycyjni pracują dłużej niż 40 godzin tygodniowo i często napotykasz trudne projekty, które wymagają inteligentnych, etycznych rozwiązań.

# 7 Statystyk (mediana rocznego wynagrodzenia – 84 060 USD)

Statystycy używają teoretycznych lub stosowanych metod statystycznych do zbierania, testowania, analizowania i podsumowywania danych do raportów. Ich odkrycia są wykorzystywane do ulepszania produktów, wyników usług i decyzji biznesowych w wielu branżach, takich jak opieka zdrowotna, usługi rządowe, usługi finansowe, edukacja, a nawet sport. Każda branża ceni umiejętności statystyczne, ponieważ każda firma opiera się na faktach, aby podejmować świadome decyzje.

As a statistician working in the healthcare industry, you’ll help medical organizations to check the costs and effectiveness of their products and services by analyzing data that’s been measured or observed. The results of your work help the healthcare industry to assess the general conditions of health for regional and national populations. The industry uses these statistical findings to justify investments in certain healthcare initiatives. If healthcare agencies find that there has been an alarming upswing in Type 2 diabetes in children, they may use your statistical findings to justify funding for educational programs that advocate for healthy eating options for children.

Kochasz sport? Pole kariery statystycznej umożliwia bezproblemowe rozpoczęcie profesjonalnych sportów, takich jak baseball, koszykówka, piłka nożna i hokej. Gromadzone dane o grze dają trenerom, właścicielom drużyn, zawodnikom i ich kibicom widok z lotu ptaka na to, jak zawodnik radzi sobie w określonym obszarze jego sportu. Średnie zdobyte biegi, odbicia i asysty na mecz to popularne punkty danych obliczane przez statystyków. Poza tym, że są zabawnym źródłem ciekawostek, znawcy branży wykorzystują te statystyki do negocjowania wynagrodzeń graczy, uzasadniania umów poparcia i inicjowania transakcji.

Jako statystyka będziesz cieszyć się świetną pensją podczas pracy w stosunkowo mało stresujących warunkach. Statystycy pracujący dla Biura Statystyki Pracy przewidują, że tempo wzrostu zatrudnienia w tej dziedzinie kariery będzie rosło szybciej niż w wielu innych dziedzinach kariery w najbliższej przyszłości.

# 8 Analityk budżetu (mediana rocznego wynagrodzenia – 76 220 USD)

Analityk budżetowy organizuje finansowanie dla agencji publicznych i prywatnych. Gromadzi dane o działaniach programu w celu wsparcia propozycji finansowania i tworzy plany wydatków dla finansowanych programów. Gdy liderzy organizacji chcą wdrożyć nowy produkt lub usługę, konsultują się z analitykami budżetowymi, aby utworzyć wnioski o finansowanie nowych pozycji. Analitycy budżetowi udzielają zaleceń dotyczących finansowania programu, które są zgodne z celami firmy, standardami branżowymi i przepisami rządowymi.

Nic tak nie niepokoi analityków budżetowych, jak i ich szefów, tak jak niedokładne raporty. Kiedy analityk budżetowy żąda finansowania pracy, wyposażenia, materiałów i konserwacji programu, musi sprawdzić dane programu pod kątem dokładności i kompletności. Analityk budżetowy, który prosi o dofinansowanie prac projektowych dla trzech techników, ryzykuje, że projekt rozpocznie się późno lub wcale, jeśli projekt naprawdę potrzebuje czterech techników do wykonania pracy. Oprócz zwracania uwagi na szczegóły, analitycy budżetowi potrzebują tych umiejętności, aby przetrwać w swojej dziedzinie zawodowej:

– Modelowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

– Komunikacja ustna i prezentacja

– Matematyka i analiza ilościowa

– Umiejętność skupienia się pod presją

Jako analityk budżetu będziesz mieć możliwość pracy w wielu branżach, takich jak technologie informacyjne, usługi inżynieryjne, obronność i edukacja. Jeśli pracujesz w sektorze prywatnym, pomożesz firmom zaoszczędzić pieniądze w określonych obszarach biznesowych i zwiększyć zyski dzięki inicjatywom analizy danych. Jako analityk budżetu sektora publicznego, Twoja praca będzie optymalizować budżety w celu poprawy wydajności programu. Obowiązki zawodowe analityka budżetowego zwykle różnią się w zależności od doświadczenia. Doświadczeni analitycy budżetowi w korporacjach składają raporty dyrektorom wyższego szczebla, podczas gdy ich rówieśnicy w służbie rządowej często przedstawiają informacje finansowe ustawodawcom.

# 9 Logistyk (mediana rocznego wynagrodzenia – 74 600 USD)

Za każdym razem, gdy kupujesz świeżą sałatkę w sklepie spożywczym lub zdobywasz stylowe buty od swojego ulubionego sprzedawcy, korzystasz z pracy logistyków. Łańcuch dostaw obejmuje procesy i metody przemieszczania towarów od dostawców do konsumentów, a logistycy pomagają zarządzać działaniami w ramach łańcucha dostaw. Logistycy są czasami nazywani menedżerami łańcucha dostaw i często pracują dla krajowych i globalnych firm spedycyjnych.

Jako logistyk będziesz wykonywać czynności wymagające dbałości o szczegóły, a także strategie ogólnikowe. Będziesz kierować zakupami zaopatrzenia, planować transport i koordynować przechowywanie w magazynach. Będziesz także wykorzystywać umiejętności interpersonalne do pielęgnowania produktywnych, trwałych przyjaźni z dostawcami, klientami i dystrybutorami towarów. Twoim celem jest transport właściwych towarów w odpowiednie miejsca w szybki i opłacalny sposób. Postęp technologiczny umożliwia znajdowanie i naprawianie problemów związanych z łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym. Użyjesz programów do zarządzania relacjami z klientami i zarządzania zapasami, aby usprawnić operacje w łańcuchu dostaw. Krótkie, szybko zmieniające się łańcuchy dostaw oszczędzają czas i pieniądze.

Oprócz znalezienia pracy logistycznej w firmach spedycyjnych, znajdziesz pracę w firmach produkcyjnych i rządzie. Twój stopień finansów pomaga zakwalifikować Cię na wiele podstawowych stanowisk logistycznych, ale będziesz chciał uzyskać certyfikaty, aby awansować w tej dziedzinie kariery. Amerykańskie Towarzystwo Kontroli Produkcji i Zapasów oferuje te profesjonalne referencje logistyczne tym, którzy zdadzą egzaminy i posiadają wymagane połączenie wykształcenia i doświadczenia:

– Certyfikowany w zakresie produkcji i zarządzania zapasami

– Certyfikowany dostawca łańcucha dostaw

– Certyfikowana logistyka, transport i dystrybucja

Podczas gdy wzrost zatrudnienia dla logistyków jest mniej więcej średni w porównaniu z innymi branżami, środowisko pracy dla większości logistyków jest bardzo szybkie. Aby odnieść sukces jako logistyk, będziesz potrzebować umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i rozwiązywania problemów na żądanie.

# 10 Analityk ryzyka kredytowego (mediana rocznego wynagrodzenia – 71,520 USD)

Oceny zdolności kredytowej wpływają na ludzi, firmy i narody na wiele sposobów. Osobie z dobrą zdolnością kredytową łatwiej będzie znaleźć wymarzoną pracę i ładne mieszkanie. Firma wykazująca się odpowiedzialnością fiskalną z łatwością przyciąga inwestorów do swoich projektów. Wielu ekonomistów uważa, że ​​rating kredytowy danego kraju wpływa na koszt kapitału w kraju i zyski z giełdy. Analitycy ryzyka kredytowego to specjaliści finansowi, którzy oceniają ratingi kredytowe osób, organizacji i papierów wartościowych.

Jako analityk ryzyka kredytowego będziesz oceniać historie kredytowe, warunki finansowe i otoczenie gospodarcze tych podmiotów. Dane wykorzystasz do przypisania oceny ryzyka kredytowego, która ma wpływ na stopy procentowe i warunki pożyczek. Jeśli analiza wykaże, że firma znajduje się w umiarkowanych tarapatach ekonomicznych, możesz zalecić ostrzejsze warunki lub dodatkowe opłaty za pieniądze, które Twoja firma pożycza tej firmie. Jeśli stwierdzisz, że firma ma duże prawdopodobieństwo terminowej spłaty kredytu, możesz zasugerować zwiększenie jej linii kredytowej. Krótko mówiąc, Twoim zadaniem jest ochrona pożyczkodawców przed pożyczkami wysokiego ryzyka i poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych.

Kiedy pożyczkodawcy regularnie podejmują złe decyzje dotyczące zdolności kredytowej, grożą im bankructwo. Aby tego uniknąć, zatrudniają analityków ryzyka kredytowego do zagłębiania się w szczegóły dotyczące ryzyka kredytowego związanego z ludźmi, firmami i produktami inwestycyjnymi. Jako analityk ryzyka kredytowego dowiesz się, czy kredytobiorca korporacyjny ma wystarczające przepływy pieniężne, aby opłacić rachunki i wydatki, analizując sprawozdania finansowe firmy. Podczas przypisywania ocen kredytowych osobom fizycznym będziesz korzystać z automatycznych narzędzi opartych na algorytmach, które uwzględniają historię spłat pożyczki danej osoby, bieżące poziomy wydatków i wcześniejsze bankructwa.

Chociaż najwyżej płatne stanowiska analityka ryzyka kredytowego w firmach inwestycyjnych zajmujących się inwestycjami w papiery wartościowe, banki, spółdzielcze kasy pożyczkowe i firmy zarządzające aktywami również oferują wymagającą pracę. Oto kilka umiejętności potrzebnych do opanowania tej pracy:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy